Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

ЗА КАНТОРАТА

Кантората на адвокат Орлин Боянов функционира от 1992г.

 

Адвокат Орлин Боянов е роден през 1955г. в гр.Добрич
Образование : Висше - 1979г.,  Юридически факултет на СУ”Св.Климент Охридски” гр.София.

Стаж – 1980/1981г. в Окръжен съд гр.Добрич.

Трудова дейност : 1981-1991г. - мл.прокурор, 1991-1994г. - зам.районен прокурор Добрич, 1984-1988г. - районен прокурор гр.Тервел и 1988-1991г. - районен прокурор  гр.Добрич.
-  от 1992г. -  адвокат към Адвокатска колегия гр.Добрич.

 

Изборни длъжности : четири мандата член на Съвета на адвокатската колегия гр.Добрич от които, три мандата зам. председател.

Два пъти делегат на годишни отчетно-изборни събрания на ВАС.

 

Специализации :  наказателно право и процес в Санкт Петербург – Русия, квалификационни курсове по наказателно право и процес, търговско право, семейно право, гражданско-процесуално право, право на Европейския съюз и медиация.

 

Служебни ангажименти извън страната :  Дания, Германия, Швейцария, Чехия, Румъния, Молдова, Хърватска, Гърция и Турция.


Външни клиенти : юридически и физически лица от Великобритания, САЩ, Швейцария, Чехия, Хърватска, Италия, Кипър, Русия, Сърбия, Армения, Гърция и Турция.

 

През годините след нейното създаване през кантората са минали за обучение в срока на задължителния си стаж стажант-съдии, намерили по-късно успешна реализация в системата на съда, адвокатурата, банковата система  и  общинските и държавни органи.

 

При необходимост кантората работи съвместно с водещи адвокатски дружества и специалисти от София, Пловдив, Варна, Бургас и други областни центрове.